UNINFOS2021-PLAGAT-hlavicka

21. - 23. SEPTEMBER 2021

KONFERENCIA SA KONALA ONLINE
PROSTREDNÍCTVOM MS TEAMS

CIELE KONFERENCIE

diskusia na témy

›› Moderná univerzita
›› Život univerzity v digitálnom svete
›› Ako prispejú IKT k skvalitneniu vzdelávania na univerzitách

TEMATICKÉ OKRUHY

›› Moderné trendy IKT a možnosti ich aplikácií na univerzitách

›› Riadenie kvality univerzít Aplikácie IKT vo vzdelávaní, vede a výskume a podpore riadenia procesov univerzity

›› Skúsenosti a aplikácie dištančného vzdelávania na univerzitách

Dôležité termíny

Zaslanie abstraktu: predĺžené do 10.9.2021
Potvrdenie o prijatí príspevku: 14.9.2021
Uzávierka prihlášok: 17.9.2021

PROGRAM

21.9.2021
predkonferenčé aktivity,
výkonný výbor EUNIS

22.9.2021
Odborný program,
Valné zhromaždenie EUNIS

23.9.2021
odborný program

Konferencia sa koná pod záštitou podpredsedkyne vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informácií Veroniky Remišovej, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD.

Odborný garant konferencie: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. - prorektor pre informačné systémy

Predseda organizačného výboru: Ing. Pavol Podhora, PhD. - riaditeľ Centra IKT