PROGRAM KONFERENCIE

UTOROK 21.9.2021

PREDKONFERENČNÉ AKTIVITY

Zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK

STREDA 22.9.2021
1. DEŇ KONFERENCIE

9:00 hod.
OTVORENIE KONFERENCIE

9:15 - 13:00 hod.
BLOK MICROFOST
• Univerzita riadená dátami – prečo a ako riadiť univerzitu na základe dát
• Cloud pre univerzity – virtualizácia, zálohovanie, bezpečnosť, platformy pre spoluprácu
• Digitálna univerzita – inovácie pre transformáciu akademického vzdelávania
• Rozvoj zručností študentov a vyučujúcich – aktuálny prehľad všetkého, čo Microsoft bude poskytovať vysokým školám v novom akademickom roku
(Prednášajúci: Michal Princ, Michal Lenhart, Dušan Brabec, Marcela Havrilová)

13:00 - 14:00 hod.
OBEDNAJŠIA PRESTÁVKA

14:00 - 14:45 hod.
An Overview of the Oracle Academy Cloud
(prednášajúci: Darko Jurekovic)

14:45 - 15:15 hod.
INTEGRATION OF MS OFFICE 365 AND LMS MOODLE
(prednášajúci: Libor Soška, 30 min)

15:15 -16:00 hod.
MOODLE PROCTORING
(prednášajúca: Ing. Jitka Strýčková)

16:00 - 16:15 hod.
PRESTÁVKA

16:15 - 16:45 hod.
MATLAB CAMPUS-WIDE SUITE A DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
(prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD.)

16:45 - 17:00 hod.
WOTIMAN – PODPORNÝ SYSTÉM PRE IMPLEMENTÁCIU PROJEKTOV A MANAŽMENT PRACOVNÉHO ČASU RIEŠITEĽOV
(prednášajúci: doc. Ing. Michal Koháni, PhD.)

17:00 - 17:30 hod.
SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ FEDERÁCIA IDENTÍT – AKTUÁLNY STAV
(prednášajúci: Jozef Siláči, Peter Kopáč, Martin Stanislav)

17:30 - 17:50 hod.
PRÍNOS IDENTITY MANAGEMENTU V AKADEMICKOM PROSTREDÍ
(prednášajúci: Martin Handl, Gustáv Pálos)

od 18:00 hod.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA EUNIS-SK
Join on your computer or mobile app:
CLICK HERE TO JOIN THE MEETING

ŠTVRTOK 23.9.2021
2. DEŇ KONFERENCIE

9:00 - 9:30 hod.
EFEKTIVITA PREPOJENIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ SO ZAMERANÍM NA PREPOJENIE S PORTÁLOM VŠ
(prednášajúca: RNDr. Darina Tóthová, PhD)

9:30 - 9:50 hod.
SKÚŠKA Z PROGRAMOVANIA POČAS ONLINE VÝUČBY
(prednášajúci: Ing. Michal Ďuračík, PhD.)

9:50 - 10:10 hod.
SMARTBOOKS - UČENIE NIKDY NEBOLO ĽAHŠIE
(prednášajúci: Mgr. Peter Belan)

10:10 - 10:30 hod.
eMANY - ELEKTRONICKÁ PEŇAŽENKA UNIZA
(prednášajúci: Ing. Róbert Orenič)

10:30 - 10:45 hod.
OnVote – APLIKÁCIA NA PODPORU VZDIALENÉHO HLASOVANIA A VEDENIE ZASADNUTÍ V ONLINE PRIESTORE
(prednášajúci: doc. Ing. Michal Koháni, PhD.)

10:45 - 11:00 hod.
PRESTÁVKA

11:00 - 11:20 hod.
TURNIKETY – KONTROLOVANÝ VSTUP DO BUDOVY / FUNKČNOST I DESIGN / FAQ
(prednášajúci: Ing. Martin Tischer)

11:20 - 11:40 hod.
MOŽNOSTI SPRÁVY KONCOVÝCH ZARIADENÍ S VYUŽITÍM OPEN-SOURCE SOFTVÉRU FOG A MICROSOFT ENDPOINT MANAGER
(prednášajúci: Ing. Michal Hvizdák)

11:40 - 12:00 hod.
MODERNÉ TRENDY V OBLASTI BEZKONTAKTNÝCH ČIPOVÝCH KARIET
(prednášajúci: RNDr. Vladimír Hudec)

12:00 - 13:00 hod.
OBEDNAJŠIA PRESTÁVKA

13:00 - 13:20 hod.
PARAMETRICKÉ ÚLOHY V POČÍTAČOM PODPOROVANOM NACVIČOVANÍ A PREVEROVANÍ POZNATKOV Z INFORMATIKY
(prednášajúci: Veronika Stoffová)

13:30 - 13:45 hod.
ONLINE OVEROVANIE VEDOMOSTÍ ŠTUDENTOV
(prednášajúci: Štefan Zachar)

13:45 - 14:00 hod.
EVALUAČNÉ KONCEPTY ŠTANDARDIZÁCIE KOMPETENCIÍ UČITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL V RÁMCI DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA
(prednášajúci: Marianna Sejutová Hudáková, Lívia Hasajová)

14:00 - 14:20 hod.
SKÚŠACÍ SYSTÉM - VÝVOJ A NASADENIE VLASTNÉHO RIEŠENIA
(prednášajúci: Michal Kvet)

14:30 - 14:50 hod.
INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE AKO DOPLNKOVÝ ŠTUDIJNÝ MATERIÁL PRE VYUČOVANIE MATEMATIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ČASE PANDÉMIE COVID-19
(prednášajúci: Milan Pokorný)

14:50 - 15:00 hod.
PRESTÁVKA

15:00 - 15:20 hod.
ANALÝZA VYBRANÝCH RFID VSTUPNÝCH TERMINÁLOV Z POHĽADU BEZPEČNOSTNÉHO RIZIKA PRI TECHNIKE KLONOVANIA VSTUPNÝCH RFID KARIET
(prednášajúci: Markus Melicher)

15:20 - 15:40 hod.
NOVÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V INTERNETE
(prednášajúci: Július Binder, Marian Ďurkovič, Robert Jaroška, Peter Hanzel, Pavol Horváth, Markus Melicher)

15:40 - 16:00 hod.
DIGITÁLNE KOMPONENTY A METÓDY E-LEARNINGU VO VÝUČBE MATEMATIKY POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU
(prednášajúci: Dana Országhová)

16:15 - 16:25 hod.
PRODUKTY A APLIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE KOMUNIKÁCIU NA PRACOVNEJ ÚROVNI
(prednášajúci: Mária Szivósová)

16:30 hod.
UKONČENIE KONFERENCIE A TOMBOLA

16:00 - 16:15 hod.
KOMPARÁCIA ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Z MATEMATIKY V KONTEXTE PREZENČNEJ VÝUČBY A ONLINE VÝUČBY
(prednášajúci: Vladimír Matušek)